Ferigroup - Produktet

Spare

Titulli

Shifra

Thasë për mbeturina 240L (e rënd) R

 

Shifra

Thasë për mbeturina 200L (e rënd) R

1.35 €

Shifra :608
Pesha : 200L
Sasia : 1*20pcs
Barkodi :3901306490090

Thasë për mbeturina 170L (e rënd) R

1.20€ 

Shifra :607
Pesha : 170L
Sasia : 1*20pcs
Barkodi :3901306490106

Thasë për mbeturina 150L (e rënd) R

0.89€

Thasë për mbeturina 120L (e rënd) R

0.85 € 

Shifra :605
Pesha : 120L
Sasia : 1*20pcs
Barkodi : 3901306490120


Thasë për mbeturina 70L (e rënd) R

0.45 € 

Shifra :604
Pesha : 70L
Sasia : 1*20pcs
Barkodi :3901306490137

Thasë për mbeturina 35L (e rënd) R 1*20pcs

0.55€ 

Shifra :609
Pesha : 35L
Sasia : 1*20pcs
Barkodi :3901306490144

Thasë për mbeturina 200L 1*20pcs

1.15 € 

Shifra: 503
Pesha :200L
Sasia : 1*20pcs
Barkodi :3901306490151

Thasë për mbeturina 170L 1*20pcs

0.85€ 

Shifra:504
Pesha : 170l
Sasia : 1*20PCS
Barkodi : 3901306490168

 

Thasë për mbeturina 120L 1*20pcs

0.65 € 

Shifra:501
Pesha : 120l
Sasia : 1*20pcs
Barkodi :3901306490182 


FAMILI ORANGE

1.95 € 

Shifra:88
Pesha : 250 gr
Sasia : 1*11
Barkodi : 5903031801385

NO STOCK

Thasë për mbeturina 150L 1*20pcs

0.75 € 

Shifra:502
Pesha : 150l
Sasia : 1*20PCS
Barkodi :3901306490175 

WWL WITH CREAM

 1.19 €

Shifra:93
Pesha : 150 gr
Sasia : 1*12
Barkodi :5903031801217 

FAMILI CHERRY

 1.95 €

Shifra:87
Pesha : 260 gr 
Sasia : 1*11
Barkodi : 5903031801477

NO STOCK

TAXI MINI COCOA

 1.69 €

Shifra:89
Pesha : 200 gr
Sasia : 1*8
Barkodi : 5903031801095

NO STOCK

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Vanelli

Titulli

Shifra

VANELLI TWISTER ROLL CAKE (HAZELNUT) 150gr 1*4*12pcs

0.21

Shifra: 7140
Pesha : 35gr 
Sasia : 1*6*24 pcs
Barkode:8682077071408

Titulli

 

Shifra: 7125
Pesha : 35gr 
Sasia : 1*6*24 pcs
Barkode:

Titulli

 

Shifra: 7125
Pesha : 35gr 
Sasia : 1*6*24 pcs
Barkode:

Titulli

 

Shifra: 7125
Pesha : 35gr 
Sasia : 1*6*24 pcs
Barkode:

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

VANELLI TWISTER ROLL CAKE

0.21

Shifra: 7125
Pesha : 35gr 
Sasia : 1*6*24 pcs
Barkode:8682077071255

Titulli

 

Shifra: 7125
Pesha : 35gr 
Sasia : 1*6*24 pcs
Barkode:

Titulli

 

Shifra: 7125
Pesha : 35gr 
Sasia : 1*6*24 pcs
Barkode:

Titulli

 

Shifra: 7125
Pesha : 35gr 
Sasia : 1*6*24 pcs
Barkode:

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra

DIPPO

Eviza

Antat

Titulli

 

Shifra

Titulli

 

Shifra

TROFFYUM 15 GR

3.50

Shifra : 9162
Pesha : 15gr 
Sasia : 120c
Barkodi : 8682276682382 

Cocobite

 2.45

Shifra : 2005
Pesha : 400gr
Sasia  :  1*12 Pcs
Barkodi : 8697462201728


MIRAN CUBE 200 GR

 2.79

Shifra :397 
Pesha : 200 gr
Sasia : 1*12c
Barkodi : 8697462212397

Twila double twist gift 350gr

 2.95

Shifra : 302
Pesha : 250 gr
Sasia :1* 12c
Barkodi : 8697462190596
Twila Special 250gr

3.39€

Shifra : 339
Pesha : 210gr
Sasia : 12c
Barkodi : 8697462198622

Twila Oval 390gr

6.99€

Shifra : 318
Pesha : 390gr
Sasia : 8c
Barkodi : 8697462200974

 

VERONA DOUBLE 250 GR

2.19€

Shifra : 394
Pesha : 200 gr
Sasia : 1*12c
Barkodi : 8697462190794


Sashed Twila 250 gr

2.79€

Shifra : 346
Pesha : 250gr
Sasia : 12c
Barkodi : 8697462199339

Armoni Selection

2.85€

Shifra: 392
Pesha: 210gr
Sasia: 1*12c
Barkodi: 8697462208789 Cocotat With Coconat Choco 200gr

1.20€

Shifra : 2001
Pesha : 200gr
Sasia : 20c
Barkodi : 8697462203654.

Fruitat Strawberry 20gr

1.58€

Shifra :716 
Pesha : 13gr 
Sasia : 1*12*24c
Barkodi : 8697462222136

 

Chotat Kafe 350gr

1.49

Shifra : 5774
Pesha : 350gr
Sasia : 12c
Barkodi : 8697462200936

NO STOCK

So-Nice X6 250gr

1.59

Shifra : 976
Pesha : 200gr
Sasia : 24c
Barkodi : 8697462199407   

                                                          

Fruitat Orange 20gr

1.58€

Shifra : 715
Pesha : 13gr
Sasia : 1*12*24c
Barkodi : 8697462222112

NO STOCK

Chotat Kafe 850gr

2.99

Shifra : 803
Pesha : 850gr
Sasia : 6c
Barkodi : 8697462201698Chotat Milk 850gr

2.99

Shifra : 0756
Pesha : 850gr
Sasia : 6c
Barkodi : 8697462201353

NO STOCK

So-Nice X6 250gr

1.59

Shifra : 977
Pesha : 200gr
Sasia : 24c
Barkodi : 8697462199216             

                                                          

Troflex Fruity Soft Candy 250gr

0.99€

Shifra : 908
Pesha : 250gr
Sasia : 1*16c
Barkodi : 8697462198592                                                                      

Tuti Fruity Soft Candy 400gr

1.85€

Shifra : 960
Pesha : 350gr
Sasia : 1*12c
Barkodi : 8697462199568

no stock


 

POWER TUTTI FRUTTI SAKIZ 8gr

3.69€

Number : 961

Weight  : 8gr 
Quantity : 1*12*48 pcs
 Barcode:8683489031745

Eletat Trofy Fruity Soft Candy 

3.45

Shifra : 271
Pesha : 850gr 
Sasia : 1*10c
Barkodi : 8697462198271


Eletat Trofy Fruity Soft Candy 500gr

2.19€

Shifra : 964
Pesha : 450gr
Sasia : 1*12c
Barkodi : 8697462199643

NO STOCK


SOUR MATE LIQUORICE STICK STRAWBERRY 14 gr

2.99€

Number : M-9960
Weight : 14gr
Quantity : 1*12*24 Pcs
Barcode :8682077099600

ARMONI SINGLE TWIST SPECIAL BIG TRAY CARTOON

2.95 €

Shifra : 392
Pesha : 210 gr
Sasia : 1*12c
Barkodi : 8697462208789

NO STOCK


TWILA SINGEL TWIST BIG TWINHEART

6.49 € 

Shifra : 356
Pesha : 320gr
Sasia : 1*8c
Barkodi : 8697462199285

FRUITAT BANANA CHOCOLATE 13GR

1.79

Number :717
Weight :13 gr
Quantity : 1*12*24Pcs
Barcode : 8697462222129

FRUITAT STRAWBERRY CHOCOLATE 13GR

1.79

Number :716
Weight :13gr
Quantity : 1*12 *24 Pcs
Barcode : 8697462222136

FRUITAT ORANGE CHOCOLATE 13GR

1.79

Number :715
Weight :13gr
Quantity : 1*12*24 Pcs
Barcode : 8697462222112

Titulli

 

Shifra

Titulli

 

Shifra

Akas

CINO COKOLATA PORTOKAL 15grCINO COKOLATA PORTOKAL 15gr

7.50

Shifra:415
Weight :15gr
Quantity :1*4*100 pcs
Barcode:8682442231918

CINO COKOLATA KAYISILI 15gr

7.50

Number :414
Weight :15gr
Quantity :1*4*100 pcs
Barcode :8682442231901

CINO COKOLATA FISTIKLI 15gr

7.50

Shifra:417
Weight :15gr
Quantity :1*4*100 pcs
Barcode:8682442231857

CINO COKOLATA FINDIKLI 15gr

7.50

Shifra:416
Weight :15gr
Quantity :1*4*100 pcs
Barcode:8683148622260

SOUR SHOX EKSILI SAKIZ 3,5gr Orange 

5.99

Number :260
Weight :3.5gr
Quantity : 1*4*200 pcs
Barcode :8682442231994

SOUR SHOX EKSILI SAKIZ 3,5gr COLA

5.99

Number :260
Weight :3.5gr
Quantity : 1*4*200 pcs
Barcode :8682442231994

NO STOCK

SOUR SHOX EKSILI SAKIZ 3,5gr Orange

5.99

Number :260
Weight :3.5gr
Quantity : 1*4*200 pcs
Barcode :8682442231994

NO STOCK

SOUR SHOX EKSILI SAKIZ 3,5gr  STRAWBERRY

5.99

Number :260
Weight :3.5gr
Quantity : 1*4*200 pcs
Barcode :8682442231994

NO STOCK

POWER TUTTI FRUTTI SAKIZ 8gr

3.69

 

Number 961
Weight :8gr
Quantity : 1*12*48 pcs
Barcode :8683489031745

LEPISTER SUGABEE FRUITY LOLLIPOP 14gr

9.90€ 

Number : 511

Weight : 14gr
Quantity : 1*6*150 pcs
Barcode : 8699993511017

CINO COKOLATA PORTOKAL 15gr

7.50€

 Number : 415

Weight : 15gr
Quantity : 1*4*100 PCS
Barcode : 8682442231918                                                                             

CINO COKOLATA KAYISILI 15gr

7.50€

Number: 414

Weight : 15gr
Quantity : 1*4*100 PCS
Barcode : 8682442231901

Fer

Miell misri i bardhe 400gr 1*14 pcs

0.55 

Number 1243
Weight :400gr
Quantity : 1*14pcs
Barcode :3900533630248

Miell misri i verdhe 400gr 1*14 pcs

0.45 

Number 1242
Weight :400gr
Quantity : 1*14pcs
Barcode:3900533630255

BAMBUS 200gr 1*20pcs

1.05

Number: B200
Weight :200gr
Quantity :1*20pcs 
Barcode:3900533630163

Kikirik i ferguar me kripe 400 gr 1*8 pcs

1.95

Number: K100 
Weight :400gr
Quantity : 1*8 pcs
Barcode:3900533630149

Miser i ferguar 200gr 1*16 pcs

1.25

Number : 1241
Weight :200gr
Quantity : 1*16pcs
Barcode:3900533630323

Grure natyral 400gr 1*14 pcs

0.55 

Number:1240
Weight :400gr
Quantity : 1*14 pcs
Barcode:3900533630262

Uthell e molles se eger 500ml 1*12 pcs

 2.29

Number: U500
Weight :500ml
Quantity : 1*12pcs
Barcode: 3900533630217

Uthell e molles se eger 250ml 1*12 pcs

1.49 

Number : U250
Weight :250ml
Quantity : 1*12pcs
Barcode:3900533630200

Fare e lulediellit pa levozhge (e pjekur ) 50gr 1*20

0.24

Number: FL50
Weight :50gr
Quantity : 1*20pcs
Barcode:3900533630057

NO STOCK

Kumbull e thate pa berthame 200gr 1*20 pcs

2.20

Number: K200
Weight :200gr
Quantity : 1*20pcs
Barcode:3900533630095

Fare e lulediellit me levozhge (me krip) 100gr 1*20pcs

0.59€

Number:  FL100
Weight :100gr
Quantity : 1*20pcs
Barcode:3900533630088

Fare e lulediellit me levozhge 50gr (me kripe) 1*20pcs

0.35€

Number:  FL101
Weight :50gr
Quantity : 1*20pcs
Barcode:3900533630071

Fare e lulediellit e pjekur pa krip 120gr 1*20pcs

0.45

Number:FL102
Weight :120gr
Quantity : 1*20pcs
Barcode:3900533630361

Fare e lulediellit e pjekur pa krip 80gr 1*20pcs

0.29

Number: FL103
Weight :80gr
Quantity : 1*20pcs
Barcode:3900533630392

Fare e kungullit pa levozhge ( e pjekur) 100gr 1*20 pcs

1.39

Number: FK1
Weight :100gr
Quantity : 1*20pcs
Barcode:3900533630040

Fare e kungullit pa levozhge ( e  Papjekur) 50gr 1*20 pcs

0.69

Number:FK2
Weight :50gr
Quantity : 1*20pcs
Barcode:3900533630019

Fare e kungullit pa levozhge ( e  Papjekur) 100gr 1*20 pcs

1.39 

Number: FK3
Weight :100gr
Quantity : 1*20pcs
Barcode:3900533630033

Fare e kungullit me levozhge ( e pjekur) 50gr 1*20 pcs

0.69

Number:FK4
Weight :50gr
Quantity : 1*20pcs
Barcode:3900533630026

New

Wellnax

SODË RENAX AUTOMAT

 2.5

Shifra : 289
Pesha : 3 Kg
Sasia : 1*6c
Barkodi : 8690058997289

NO STOCK

WC RIM BLOCK LEMON 57 GR 1*24 PCS

1.29€

Shifra : 911
Pesha : 57gr
Sasia : 1*24c
Barkodi : 8694732009084

 

WC RIM BLOCK LAVANDER 57 GR 1*24 PCS

1.29€

Shifra : 910
Pesha : 57gr
Sasia : 1*24c
Barkodi : 8694732009107

 

WC RIM BLOCK PINE 57 GR 1*24 PCS

1.29€

Shifra : 909
Pesha : 57gr
Sasia : 1*24c
Barkodi : 8694732009091

WC RIM BLOCK BLUE WATER LEMON

1.29€ 

Shifra : 811
Pesha : 50gr
Sasia : 1*24c
Barkodi : 8694732009893

NO STOCK

WC RIM BLOCK-2 LAVANDER 2X57 GR 1*24 PCS

2.50€

Shifra : 937
Pesha : 57gr
Sasia : 1*24c
Barkodi : 8694732009374

NO STOCK

WC RIM BLOCK BLUE WATER EUCALIPTUS

1.29€ 

Shifra : 809
Pesha : 50gr
Sasia : 1*24c
Barkodi : 8694732009916

NO STOCK

WC RIM BLOCK-2 LEMON 2X57 GR 1*24 PCS

2.50€

Shifra : 938
Pesha : 57gr
Sasia : 1*24c
Barkodi : 8694732009268

NO STOCK

WC RIM BLOCK-2 PINE 2X57 GR 1*24 PCS

2.50€

Shifra : 936
Pesha : 57gr
Sasia : 1*24c
Barkodi : 8694732009367

DRAIN OPENER 40 GR 24 PCS

0.35

Shifra : 572
Pesha : 40gr
Sasia : 1*24c
Barkodi : 8694732009572

NO STOCK

DISHWASHER FRESHENER MINT 17GR 24PCS

 0.75€

Shifra : 935
Pesha : 17gr
Sasia : 1*24c
Barkodi : 8694732009350

NO STOCK

DRAIN OPENER 2*70 GR 24 PCS

0.80

Shifra : 299
Pesha : 70gr
Sasia : 36c
Barkodi : 8694732009299

NO STOCK

DISHWASHER FRESHENER APPLE 17GR 24PCS

 0.75€

Shifra : 935
Pesha : 17gr
Sasia : 1*24c
Barkodi : 8694732009350

NO STOCK

Superstar

Party Candle 1

1.45

Shifra : E101
Sasia : 12
Barkodi : 3800143312506


Party Candle 2

1.45

Shifra : E102
Sasia : 12
Barkodi : 3800143312513

Party Candle 3

1.45

Shifra : E103
Sasia : 12
Barkodi : 3800143312520

Party Candle 4

1.45

Shifra : E104
Sasia : 12
Barkodi : 3800143312537

Party Candle 5

1.45

Shifra : E105
Sasia : 12
Barkodi : 3800143312544

Party Candle 6

1.45

Shifra : E106
Sasia : 12
Barkodi : 3800143312551

Party Candle 7

1.45

Shifra : E107
Sasia : 12
Barkodi : 3800143312568

Party Candle 0

1.45

Shifra : E110
Sasia : 12
Barkodi : 3800143312599

Party Candle 8

1.45

Shifra : E108
Sasia : 12
Barkodi : 3800143312575

Wonder Candles

1.45

Shifra : E113
Sasia : 12c
Barkodi : 3800143312629                                  NO STOCK

Party Candle 9

1.45

Shifra : E109
Sasia : 12
Barkodi : 3800143312582

Party Candle

1.45

Shifra : E111
Sasia : 12c
Barkodi : 3800143312605

 

Candle Musical

1.45

Shifra : E112
Sasia : 12c
Barkodi : 3800143312612


Party Candle Bottle

1.45

Shifra : E121
Sasia : 12c
Barkodi : 3800143312704

NO STOCK

Popper Gun

1.99

Shifra : E122
Sasia : 12c
Barkodi : 3800143300244

NO STOCK 

Popper Gun Ammo

1.45

Shifra : E123
Sasia : 12c
Barkodi : 3901306490076                                                                                 NO STOCK

Musical Fountain

4.00

Shifra : E114
Sasia : 12c
Barkodi : 3800143312636

Musical Fountain

3.90

Shifra : E115
Sasia : 12c
Barkodi : 3800143312643                                                                                  NO STOCK

Party Popper

4.00

Shifra : E120
Sasia : 18c
Barkodi : 3800143312698

Party Popper

6.00

Shifra : E119
Sasia : 20c
Barkodi : 3800143312681