Pryncy Teka

Thasë për mbeturina 200L (e rënd) R

1.35 €

Shifra :608
Pesha : 200L
Sasia : 1*20pcs
Barkodi :3901306490090

Thasë për mbeturina 170L (e rënd) R

1.20€ 

Shifra :607
Pesha : 170L
Sasia : 1*20pcs
Barkodi :3901306490106

Thasë për mbeturina 150L (e rënd) R

0.89€

Thasë për mbeturina 120L (e rënd) R

0.85 € 

Shifra :605
Pesha : 120L
Sasia : 1*20pcs
Barkodi : 3901306490120


Thasë për mbeturina 70L (e rënd) R

0.45 € 

Shifra :604
Pesha : 70L
Sasia : 1*20pcs
Barkodi :3901306490137

Thasë për mbeturina 35L (e rënd) R 1*20pcs

0.55€ 

Shifra :609
Pesha : 35L
Sasia : 1*20pcs
Barkodi :3901306490144

Thasë për mbeturina 200L 1*20pcs

1.15 € 

Shifra: 503
Pesha :200L
Sasia : 1*20pcs
Barkodi :3901306490151

Thasë për mbeturina 170L 1*20pcs

0.85€ 

Shifra:504
Pesha : 170l
Sasia : 1*20PCS
Barkodi : 3901306490168

 

Thasë për mbeturina 120L 1*20pcs

0.65 € 

Shifra:501
Pesha : 120l
Sasia : 1*20pcs
Barkodi :3901306490182 


FAMILI ORANGE

1.95 € 

Shifra:88
Pesha : 250 gr
Sasia : 1*11
Barkodi : 5903031801385

NO STOCK

Thasë për mbeturina 150L 1*20pcs

0.75 € 

Shifra:502
Pesha : 150l
Sasia : 1*20PCS
Barkodi :3901306490175 

WWL WITH CREAM

 1.19 €

Shifra:93
Pesha : 150 gr
Sasia : 1*12
Barkodi :5903031801217 

FAMILI CHERRY

 1.95 €

Shifra:87
Pesha : 260 gr 
Sasia : 1*11
Barkodi : 5903031801477

NO STOCK

TAXI MINI COCOA

 1.69 €

Shifra:89
Pesha : 200 gr
Sasia : 1*8
Barkodi : 5903031801095

NO STOCK

Titulli

Shifra

Titulli

Shifra